TNA-koden

Det hender ganske ofte at jeg blir kontaktet av mennesker som ønsker å starte noe liknende som det som Isandi driver med, og jeg hadde en slik henvendelse i forrige uke. Og også denne gangen handlet det om behovet for råd og tips og generell prat rundt hva det vil innebære å importere og selge varer fra småskalaprodusenter fra det vi omtaler som «sør» – dvs. Afrika, Asia, Latin-Amerika – og for så vidt alle andre steder der det er mye økonomisk fattigdom.

Selv om det spriker mye mht forretningside, og hvor langt utviklet og hvor gjennomtenkt ideen er før de tar kontakt med meg, så er det noen fellestrekk ved disse personene:

Les videre