Fanebærerne for det humanitære imperativ

Søndag morgen er tid for lesing av artikler og kommentarer som ikke er sånn veldig nyhetsorienterte. Så dagen startet med Bistandsaktuelts intervju med den nye Norad-direktøren, Villa Kulild. Bistand handler om den humanitære solidariteten, sier hun. «Vi må holde fast i det humanitære imperativet for bistanden.» Wow. Det er som om du ser for deg utropstegnene marsjere. Med fane. (og så et fryktelig snålt utsagn, som jo bare roper på tilsvar, men det får bli en annen gang: «Jeg vil ikke påstå at jeg verken har full innsikt eller er utlært. Men du skjønner hvor skoen trykker når du reiser til disse landene.») Les videre