Når bistand er på vei ut, da kommer kvinnene

Når det gjelder utvkling og fattigdomsbekjempelse i Afrika (og ellers i verden), så er bistand på vei ut – virkelig på vei ut – og næringsliv på vei inn – virkelig på vei inn. Les for eksempel denne artikkelen fra Mail&Guardian: African countries want investment now not aid later

Og mens dette skjer, så overtar kvinner alle toppstillingene i norsk bistand.  Av de 10 største bistandsorganisasjonene i Norge, inklusive Norad, så er nå 8 av 10 generalsekretærer kvinner.

Noen vil kalle det feminisering av bistanden.

Akkurat som presteyrket og læreryrket.

Det er selvfølgelig ikke sånn at det ikke er dyktige kvinner som besitter toppstillingene. De er superdyktige – og i hvertfall like dyktige som menn – og jeg heier av personlige grunner ekstra mye på Kirkens Nødhjelps nye generalsekretær Anne Marie Nørstelien Helland.

MEN – når et samfunnsområde mister makt, så rykker kvinnene fram. Men det påfallende er at man kan ikke si at det er på grunn av kvinnene at samfunnsområdet mister makt. Det er vel heller slik at kvinner aktivt søker seg til områder som allerede er i ferd med å miste makt.

Hvorfor skjer dette?

Jeg har fundert en del over dette , og jeg tror det handler noe om kvinners hang til å vedlikeholde. (og det skal jeg utdype mer i neste bloggpost)

Skriver jeg. Som selv er ingeniørgeolog og egentlig hadde tenkt å finne vann i Afrika, men endte opp med å selge grytelapper fra Afrika. Et typisk kvinneyrke, altså.

Men kanskje det er like greitt, sånn sett i ettertid: Grytelappsalg er tross alt næringsliv. Og vannboringen hadde vært bistand.

 

TNA-koden

Det hender ganske ofte at jeg blir kontaktet av mennesker som ønsker å starte noe liknende som det som Isandi driver med, og jeg hadde en slik henvendelse i forrige uke. Og også denne gangen handlet det om behovet for råd og tips og generell prat rundt hva det vil innebære å importere og selge varer fra småskalaprodusenter fra det vi omtaler som «sør» – dvs. Afrika, Asia, Latin-Amerika – og for så vidt alle andre steder der det er mye økonomisk fattigdom.

Selv om det spriker mye mht forretningside, og hvor langt utviklet og hvor gjennomtenkt ideen er før de tar kontakt med meg, så er det noen fellestrekk ved disse personene:

Les videre